zaterdag 18 juni 2011

Onrustige Studies Annaleen Louwes Mirelle Thijsen's Choice of Photobooks on Care environments and Matters of Life and Death Photography


LOUWES Annaleen : 
Onrustige Studies. Het Vijfde Seizoen, 2003.


In 2003, Annaleen Louwes spent three months at 'Het Vijfde Seizoen'; an artists residence in Den Dolder, The Netherlands. Here she created a series of images that give an impression of the world in which these people live. As in earlier series, 'Het Vijfde Seizoen' shows Louwes' fascination for the way people survive under different circumstances and how this is reflected in their body language.


Annaleen Louwes is fotograaf en sloot haar verblijf in het Vijfde Seizoen af met een prachtige portrettengalerij van bewoners van de Willem Arntsz Hoeve in boekvorm: Onrustige Studies.

Annaleen Louwes in het voorwoord van haar boek:

Lange tijd al ben ik geboeid door hoe de mens overleeft onder allerlei omstandigheden en de weerslag die dat heeft op zijn lichaamstaal. Als fotograaf probeer ik hier vat op te krijgen. Deze zomer werd ik uitgenodigd om met mijn gezin drie maanden door te brengen op Het Vijfde Seizoen, een kunstenaarsverblijf op het terrein van de psychiatrische instelling Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Dit terrein, bedoeld om de bewoners rust te geven, bracht mij een zomer vol onrust. Mijn verblijf dwong mij een stap te zetten in de beslotenheid van de werkelijkheid aldaar.Wat doe ik hier eigenlijk? Hoe laat ik zien dat de lijn tussen mijn wereld en de wereld van de bewoners heel dun is? Hoe te fotograferen zonder dat de beschouwer zich niet een te grote voyeur voelt? 


Het moest geen documentaire worden, maar een impressie geven van deze specifieke wereld via mijn fotografie.
Uiteindelijk vond ik een tiental mensen bereid zich door mij meerdere keren te laten fotograferen. Door dit meervoudig fotograferen ontstond een zekere gewenning, meer vrijheid en daardoor een groter vertrouwen en wederzijds respect.


Zo is een compositie van afbeeldingen ontstaan, waarin de bewoners lijken te figureren in een werkelijkheid die ik hen toedicht. De houdingen zijn soms geënsceneerd, soms vastgelegd zoals ik ze heb aangetroffen. Het werd mijn tijdelijke nieuwe leefomgeving, waar ik als buitenstaander geleidelijk aan deelgenoot van werd. De mensen, mijn modellen, die ik heb gefotografeerd hebben me daarbij geholpen. Ik heb veel van ze gevraagd. Ze hebben me veel gegeven. Onrustige Studies is een selectie foto's uit deze persoonlijke ontmoetingen.
Het zijn schetsen. Studies van een onrustige fotograaf. Lees verder ...Geen opmerkingen: