zondag 18 augustus 2013

Condor of the Andes Ezekiel 36:36 Nick Ballon Photography


Ezekiel 36:36 is the latest project from photographer Nick Ballon which saw him spend six months in Bolivia documenting Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), one of the world’s oldest surviving airlines.


With only one plane now operational from a downed fleet of aircrafts, it is a crumbling empire which continues to survive solely through the loyalty and faith of its remaining 180 unpaid staff.
Founded in 1925, it has played an important role in every stage of the country’s history. Since its privatisation in 1994, LAB has suffered at the hands of successive administrations, becoming gradually dismantled due to chronic mismanagement and corruption.
The project has resulted in a dedicated book and exhibition which will both be launched at KK Outlet. The project title, Ezekiel 36:36 refers to the name of the only plane LAB currently has in operation, renamed after it narrowly avoided a tragic accident.
Featured in the Ezekiel 36:36 book is an extra booklet which showcases the airline in it’s heyday. There is archive imagery taken by staff, coupled with dynamic graphic design and typography that was created in house using a technique called Rubylith.

Condor van de Andes


In december raakte de Lloyd Aéreo Boliviano zijn vliegvergunning kwijt. Sommige werknemers willen er nog niet aan.
Bolivia’s trots
Dit verhaal gaat over trots. Het begint in 1925 en had al lang uit moeten zijn, ware het niet dat trotse mensen taai, zo taai kunnen zijn. We zien de laatste werknemers van Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) in Cochabamba. Ze hadden er eigenlijk al niet meer moeten zijn. In december verloor de maatschappij de vergunning om te vliegen met de twee toestellen die nog in bedrijf waren en die met bemanning werden verhuurd aan derden. Er staan nog zo’n honderdtachtig mensen op de loonlijst, maar de lonen worden niet of hoogstens gedeeltelijk uitbetaald. De werknemers hebben er vaak een baantje bij moeten nemen om te overleven, maar zij blijven hopen op een wonder. Onderhoudsmonteur Alberto Rocha werkt voor LAB sinds 1971. Hij is eigenlijk al met pensioen, maar ‘ik kan de maatschappij nu niet in de steek laten, want ik geloof dat dit bedrijf overgedragen moet worden aan een volgende generatie’.

Financieel wanbeleid
Het was in 1925 natuurlijk een glorieus moment: Bolivia had als een van de eerste naties op het Latijns-Amerikaanse continent zijn eigen luchtvaartmaatschappij – ‘Lloyd’ was bedacht om de associatie met het oerdegelijke Britse verzekeringsbedrijf. De oprichting was ook te danken aan de Duitse gemeenschap die bij het eeuwfeest van de natie hun nieuwe vaderland uit dankbaarheid een Junker-toestel schonk.

Na de oorlog, met de komst van de straalmotoren, was de hele wereld binnen bereik gekomen. De trotse regering verleende LAB in 1950 de onderscheiding ‘Condor van de Andes’. Het staatsbedrijf groeide snel. In de jaren zeventig vervoerde het jaarlijks een miljoen passagiers naar alle windstreken.

Maar in de jaren negentig ging het mis door economische tegenspoed, mismanagement en financieel wanbeleid. De regering wilde privatiseren, maar slaagde daar maar gedeeltelijk in, waardoor de chaos alleen maar groter werd. In 2007 zette zij een punt achter LAB en de meeste piloten, technici en ander personeel kwamen op straat te staan – de meesten wachten nog op hun ontslagvergoeding. De bonden zijn in een taai juridisch gevecht gewikkeld met de eigenaar.

Brandstof op
Een klein kern bleef gewoon doorgaan ondanks alle tegenslagen. In 2008 moest een van de twee overgebleven toestellen een noodlanding maken in de jungle nabij Trinidad omdat de brandstof op was – er vielen geen slachtoffers.

Fotograaf Nick Ballon vertelt dit verhaal aan de hand van portretten van de laatste LAB-werk­nemers en de vliegtuigen die niet meer de lucht in mogen. Hij wilde het zorgvuldig doen, met respect voor de mensen die er nog werken. Je ziet dat het voorbij is, maar ook dat aan het naderende einde een periode is voorafgegaan waar je trots op mag zijn. Hij gaf zijn project dezelfde naam als een van de laatste vliegtuigen. Ezechiel 36:36 verwijst naar de bijbeltekst: ‘Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten, dat Ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw, en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen.’

Nick Ballon, ‘Ezechiel 36:36’, verkrijgbaar via www.labproject.co.uk
17-08-2013

Geen opmerkingen: