maandag 7 juli 2008

Amsterdam 1947 68 Photographic Impressions by Dick de Herder Photography

Amsterdam: 68 Fotografische Impressies door Dick de Herder - 68 Photographic Impressions by Dick de Herder.Herder, Dick (Dirk) de - Morriën, Adriaan. Pictorial boards in metal spiral binding, 23 x 17,5 cms., 18 pp. text in Dutch and English + 68 phot. plates in duotone.
Lees meer ...

Geen opmerkingen: