zondag 18 oktober 2009

Cas Oorthuys Nieuwe Fotografie Photography


Cas Oorthuys & the 'New Photography' ...

Cas Oorthuys (1908-1975) behoorde tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de generatie fotografen uit de school van de 'Nieuwe Fotografie'. Als geen andere fotograaf gaf hij tijdens de wederopbouw uitdrukking aan het groeiende zelfbewustzijn van de Nederlanders. Mensen en gevoel voor compositie speelden een centrale rol in zijn werk.

Geen opmerkingen: