woensdag 29 mei 2013

De Bergpapoea’s van Nieuw-Guinea en hun woongebied - C.C.F.M. Le Roux the Choice of Willem van Zoetendaal The Dutch Photobook


ROUX, C.C.F.M. LE - De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun Woongebied. [Eerste druk/first edition].


Leiden, Brill, 1948. 2 text-vols. and Atlas. 3 vols. Stout 4°., original publ. cloth, gilded cover- and spine titles. ATLAS OF PLATES, large square folio, matching cloth. (xiv), (x), 1029pp. portr., ills. on 44 plates with captions on tissue-guards, tribal fold genealog. table. Incl. a chapter, a survey of local tribal Music compositions and instruments, observed and noted, including illustrations on plates featuring music instruments and music-scores by JAAP KUNST (pp.921-955), extensive glossaries, bibliography, index. Atlas with [4]pp. of introd., extensive captions to plates on 17pp., numerous illustrations on 118 [monochrome] plates of which some coloured, 3 large fold. maps with legenda of which 2 col., 1 very large fold. col. map in endpocket. Massive dutch language report, investigating the Cultural Anthropology, material culture and Geography of the Mountain Papuan tribes of the Dutch Territory of New Guinea, initiated by the Royal Dutch Geographical Society K.N.A.G., Plates with numerous images of local tribal Arts and Crafts, e.g. braiding and plaiting, basket-work, bags, tools & other forms of material culture, traditional tattoo motifs, jewellery, hair-styles & dress, weapons and armour, woodcarvings and ancestor statues, etc.

Willem van Zoetendaal
Galeriehouder / vormgever / uitgever te Amsterdam

De Bergpapoea’s van Nieuw-Guinea en hun woongebied - C.C.F.M. Le Roux
Bestaat uit 3 omvangrijke delen uitgegeven door E.J. Brill Leiden in 1948. Een schitterend compleet verslag met topografische kaarten (ingevouwen tussen schutbladen) panoramafotografie van Le Roux zelf en anderen. En absoluut meesterwerk en mocht mij mijn bibliotheek ooit ontvallen dan zou ik deze 3 boekdelen als enig

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) heeft in Nieuw-Guinea slechts een drietal expedities georganiseerd maar die werden dan ook wel groots opgezet. De eerste KNAG expeditie in Nieuw-Guinea was die naar Zuid-West Nieuw-Guinea in 1904/05. De tweede vond plaats in 1939 en heette officieel “De Expeditie van het KNAG naar het Wisselmerengebied en het Nassau-gebergte op Nederlands Nieuw-Guinea in 1939” maar is beter bekend als de “Le Roux expeditie”. De laatste en tegelijk duurste, volgde in 1959/60 naar het Sterrengebergte. Lees verder ...


Leroux met een panorama fototoestel bij het Albatros bivak, Nieuw Guinea
De Bergpapoea’s van Nieuw-Guinea en hun woongebied - C.C.F.M. Le Roux the Choice of Willem van Zoetendaal The Dutch Photobook


ROUX, C.C.F.M. LE - De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun Woongebied. [Eerste druk/first edition].


Leiden, Brill, 1948. 2 text-vols. and Atlas. 3 vols. Stout 4°., original publ. cloth, gilded cover- and spine titles. ATLAS OF PLATES, large square folio, matching cloth. (xiv), (x), 1029pp. portr., ills. on 44 plates with captions on tissue-guards, tribal fold genealog. table. Incl. a chapter, a survey of local tribal Music compositions and instruments, observed and noted, including illustrations on plates featuring music instruments and music-scores by JAAP KUNST (pp.921-955), extensive glossaries, bibliography, index. Atlas with [4]pp. of introd., extensive captions to plates on 17pp., numerous illustrations on 118 [monochrome] plates of which some coloured, 3 large fold. maps with legenda of which 2 col., 1 very large fold. col. map in endpocket. Massive dutch language report, investigating the Cultural Anthropology, material culture and Geography of the Mountain Papuan tribes of the Dutch Territory of New Guinea, initiated by the Royal Dutch Geographical Society K.N.A.G., Plates with numerous images of local tribal Arts and Crafts, e.g. braiding and plaiting, basket-work, bags, tools & other forms of material culture, traditional tattoo motifs, jewellery, hair-styles & dress, weapons and armour, woodcarvings and ancestor statues, etc.

Willem van Zoetendaal
Galeriehouder / vormgever / uitgever te Amsterdam

De Bergpapoea’s van Nieuw-Guinea en hun woongebied - C.C.F.M. Le Roux
Bestaat uit 3 omvangrijke delen uitgegeven door E.J. Brill Leiden in 1948. Een schitterend compleet verslag met topografische kaarten (ingevouwen tussen schutbladen) panoramafotografie van Le Roux zelf en anderen. En absoluut meesterwerk en mocht mij mijn bibliotheek ooit ontvallen dan zou ik deze 3 boekdelen als enig

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) heeft in Nieuw-Guinea slechts een drietal expedities georganiseerd maar die werden dan ook wel groots opgezet. De eerste KNAG expeditie in Nieuw-Guinea was die naar Zuid-West Nieuw-Guinea in 1904/05. De tweede vond plaats in 1939 en heette officieel “De Expeditie van het KNAG naar het Wisselmerengebied en het Nassau-gebergte op Nederlands Nieuw-Guinea in 1939” maar is beter bekend als de “Le Roux expeditie”. De laatste en tegelijk duurste, volgde in 1959/60 naar het Sterrengebergte. Lees verder ...


Leroux met een panorama fototoestel bij het Albatros bivak, Nieuw Guinea
dinsdag 28 mei 2013

In Search of Edward Ruscha's photoproject Dutch Details Sonsbeek '72 Paul Bonger Artists' Book Photography

BONGER, P. & R. VERMEULEN (INTRODUCTION), - SONSBEEK '72. [Eerste druk/first edition].
S.I. [Arnhem], s.n., 1972. 3 vols. Oblong small stout 8°., original stiff thin wrappers, title labels on front covers. [6]pp. bi-lingual, dutch-english, introduction. Albums with together 180 monochrome photographs of modern art objects (non-figurative sculptures and objects) and performing landscape projects, with dutch and english descriptive text on facing pp., arranged in alphabetical order by [performing] dutch and foreign artists. Printed in a limited but unnumbered edition of 700 copies only. A tripartite exhibition catalogue Sonsbeek '72 (outdoor exhibition) originating from a project running between November 1971-June 1972. Catalogue is a retrospective compilation of previously exhibitited objects and projects held 1949, 1952, 1955, 1959, 1966, scattered around. 


In 1974 heeft de kunstenaar Paul Bonger op de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam de richting publiciteit /grafische vormgeving afgerond. Gedurende deze opleiding in 1972 heeft Bonger samen met Rick Vermeulen een driedelige catalogus en kunstenaarsproject in één, vormgegeven in de stijl van een archiefkaarten systeem uitgegeven.
Een inventaris van de verblijfplaatsen van de tijdelijke en vluchtige kunstwerken van de beruchte tentoonstelling 'Sonsbeek 1971 buiten de perken'. Daartoe werd steeds de voormalige locatie van het kunstwerk gefotografeerd waarna de betreffende kunstenaar werd gevraagd om de huidige verblijfplaats van het kunstwerk te fotograferen en te beschrijven. Aan deze bijdrage hebben o.a. Bas Jan Ader, Joseph Beuys, Marinus Boezem, Stanley Brouwn, Daniel Buren, Jan Dibbets, Ger van Elk, Hans Eykelboom (Eijkelboom), Barry Flanagan, Dan Graham, Douglas Huebler, Donald Judd, Sol LeWitt, Richard Long, Dennis Oppenheim, Nam June Paik, Panamarenko, Edward Ruscha & Wim T. Schippers meegedaan.

"De driedelige katalogus Sonsbeek '72 is ontstaan uit de gegevens van een project, dat wij hebben uitgevoerd in de periode november '71 - juni '72. Wat was het uitgangspunt van het project? Van de Sonsbeektentoonstellingen in '49 - '52 - '55 - '59 en '66 kon (en kan) men alle beelden op een andere plaats, maar in dezelfde staat terugvinden. De tijdelijkheid daarentegen van de projecten en objecten, zoals getoond tijdens de manifestatie "Sonsbeek buiten de perken", was voor ons een reden eens na ta gaan wat er van déze projecten en objekten was terug te vinden.

Bij de uitvoering van het project zijn wij er van uitgegaan, alsof we ''verlaat" bezoeker van de manifestatie waren. We bezochten de oorspronkelijke plaats van het projekt/objekt, fotografeerden en beschreven die en vervolgens deden we hetzelfde met de huidige plaats. Voorbeeld: de gigantische wig van Ronald Bladen. Op de plaats in park Sonsbeek was niet veel meer te vinden, behalve een geringe kleurverandering van het nieuwe asfalt. De wig zelf vonden we in stukken terug tegen een bouwkeet van een firma in Arnhem. De meeste projekten/objekten vonden we eveneens terug in een gehel andere staat: op vuilnisbelten, gedemonteerd en in kisten verpakt, op schroothopen, bij mensen thuis op de kast.

In enkele gevallen was er niets meer terug te vinden. Aan de 35 filmers stuurden we een stencil met het verzoek de plaats, waar de film zich bevond, te beschrijven en er een foto van te maken. Beschrijving en foto waren hun aandeel in ons projekt. De oorspronkelijke plaats was hier steeds het grasveld bij het Gemeentemuseum Arnhem, waar tijdens de manifestatie de filmtent stond. Van enkele filmers hebben we geen response gehad binnen een bepaalde termijn. De tweede kaart is dan vervallen. 

Het aandeel van een paar kunstenaars bestond uit een publikatie in één van de beide Sonsbeek-katalogi. Als hun projekt betrekking had op een lokatie hebben we die opgezocht en gefotografeerd. Anders reproduceerden wij de desbetreffende bladzijden uit de katalogus. De uiteindelijke vorm van de boekjes is ontstaan uit de bundeling van de ongeveer 360 kaartsysteemkaarten, met op de voorkant de gegevens en op de achterkant de foto (december 1971)".