vrijdag 10 juli 2009

Bart Sorgedrager Improvised Explosive Devices Photography


Er is een weg naar de vrijheid Op een gebied van 1 kilometer bij 350 meter aan de huidige Lunettenlaan bevond zich van januari 1943 tot begin september 1944 het Konzentrationslager Herzogenbusch, zoals Kamp Vught officieel heette. In totaal waren er in die periode ruim 31.000 mensen voor kortere of langere tijd gevangen. Na de bevrijding in 1944 kregen het gebied en de gebouwen van het voormalige concentratiekamp nieuwe functies. Weinig andere locaties in Nederland kennen zo’n bijzondere combinatie van functies op zo’n beladen plek als de Lunettenlaan.

Naar aanleiding van de viering van 65 jaar bevrijding van Zuid-Nederland heeft Nationaal Monument Kamp Vught vijf fotografen gevraagd om het thema vrijheid vanuit één specifieke locatie aan de Lunettenlaan te verbeelden. Deze site geeft een voorproefje van hun bijdragen.

De titel van de expositie is ontleend aan het boek ‘Er is een weg naar de vrijheid. Zeven maanden concentratiekamp’ (1965) van Jaap Hemelrijk, die één nacht doorbracht in Kamp Vught voor hij op transport werd gesteld naar Buchenwald.

De expositie is mede gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en het V-Fonds en is te zien van 7 mei t/m 23 augustus (vrij entree).


Kamp Vught was het enige SS-concentratiekamp buiten de grenzen van Nazi-Duitsland en werd opgezet als een modelkamp. Naast uiterst sobere barakken voor de gevangenen werd een flink deel van het 350.000 vierkante meter omvattende terrein ingenomen doorfraaie bakstenen bedrijfsgebouwen voor de Duitse en Nederlandse SS, die in het kamp de respectievelijk leiding hadden en als bewakers fungeerden. Na de bevrijding werden deze gebouwen onder de namen Van Brederode en Lunettenkazerne in gebruik genomen door de Koninklijke Landmacht.

Vanuit het perspectief van het thema vrijheid richtte Bart Sorgedrager zich op de huidige functie van de Koninklijke Landmacht en met name het trainingscentrum van de Genie aan de Lunettenlaan in Vught. Vanwege de betrokkenheid bij vredesmissies in Afghanistan enIrak speelt de opsporing van ‘Improvised Explosive Devices’ of ‘bermbommen’ een belangrijke rol in dit trainingsprogramma. Deze onzichtbare (berm)bommen vormen immers een levensgevaarlijke bedreiging voor de uitgezonden militairen. Sorgedrager toont hoe deze geïmproviseerde en vaak op afstand te bedienen explosieven er uitzien, in combinatie met videofilmpjes van Amerikaanse militairen over de vernietigende werking ervan.
Geen opmerkingen: