zondag 13 januari 2019

Drukkersweekblad / Autolijn Grafisch Nederland 1963 Foto Grafie Graphic Design Photography


DRUKKERSWEEKBLAD/AUTOLIJN - GRAFISCH NEDERLAND. Kerstnummer 1963. FOTO GRAFIE. Henri Cartier-Bresson - Een schrijvend fotograaf/Willem Frederik Hermans - Een fotograverend schrijver; Nederlandse fotografen en hun buitenlandse collega's [Werner Bischof, Carel Blazer, David Douglas Duncan, Ed van der Elsken, Aart Klein, Kurt Wirth, Eddy Posthuma de Boer, P.H. Goede, Sanne Sannes, Hans Pelgrom, Ad Windig, Jan Versnel, Dolf Kruger, Robert Capa, Paul Huf, Irving Penn, Ata Kando, Aart Klein, Paul van den Bos, Wim van der Linden, Koen Wessing, William Klein] en Typografie/Fotografie door Benno Wissing.De traditie van het Kerstnummer begint in 1913 met de uitgave van No. 13 van de 4de Jaargang van Het Tarief, Officieel Orgaan van den Nederlandsche Bond van Boekdrukkerijen. De volgende en voorlopig laatste Kerstuitgave verschijnt in 1914. Door materiaalschaarste (de Eerste Wereldoorlog) duurt het zeven jaar, tot 1921, voor de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf het aandurft een volgend Kerstnummer uit te geven. Vervolgens wordt de traditie nog doorbroken door de Duitse bezetting en door een aanstootgevend plaatje in 1970. Helemaal zonder behoeft men het in 1970 echter niet te doen. De redactie van Proost Prikkels biedt een alternatief: Kerstnummer voor de drukkerswereld 1970 - Maak het zelf.

De inhoud van het Kerstnummer bestaat vele jaren uit het Kerstverhaal, aangevuld met grafisch-technische verhandelingen, beschouwingen over drukwerk, vormgeving e.d. Pas in 1964 verschijnt een Kerstnummer Drukkersweekblad & Autolijn over ‘water’ en ontstaat een serie uitgaven over zeer diverse onderwerpen, die ook veel belangstelling krijgt van buiten de branche.

Geen opmerkingen: