woensdag 17 september 2008

Coming soon Martien Coppens Bezielde beelden Monography Photography

Lees verder ...

Martien Coppens (1908-1986)

Overzichtstentoonstelling 20-09-2008 t/m 30-11-2008

Martien Coppens is een van de belangrijkste Nederlandse fotografen van zijn generatie, wiens veelzijdige oeuvre in de Nederlandse geschiedenis van de fotografie volstrekt onderbelicht is gebleven. Het Nederlands Fotomuseum geeft aandacht aan deze fotograaf in een overzichtstentoonstelling.

In Noord-Brabant is hij een grootheid, boven de rivieren is hij vrijwel onbekend. De honderdste geboortedag van Martien Coppens is door het Nederlands Fotomuseum aangegrepen zijn werk te conserveren, digitaliseren en presenteren. De kerncollectie van Coppens, ondergebracht in de Brabant-Collectie van de Universiteit van Tilburg, is een belangrijk bestanddeel van deze tentoonstelling.

eerste camera
Martien Coppens werd vooral bekend door zijn fotoboeken over de koorbanken van Nederland, de kathedraal Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch en verschillende aspecten van de Brabantse cultuur. Op de Latijnse school kocht hij zijn eerste camera en op de HBS verdiepte hij zijn belangstelling voor de fotografie. Na zijn studietijd en een korte stage bij fotozaak Helder in Middelburg opende Coppens in 1932 een portretatelier en fotozaak in Eindhoven.

uitgesproken visie
Zijn vrije werk verscheen vanaf 1937 in ruim zestig, grotendeels zelf geïnitieerde publicaties. Hij ontwikkelde een uitgesproken visie op portretfotografie en legde deze vast in boeken Vanaf het einde van de jaren dertig verschoof zijn aandacht van portretten naar religieuze bouw- en beeldhouwkunst en naar het Brabantse land.

publicatie
In het honderdste geboortejaar van Martien Coppens verschijnt voor het eerst een uitgebreid biografisch portret van deze belangrijke Nederlandse fotograaf. Dit lijvige boekwerk met honderden foto's, waarvan vele nooit eerder zijn gepubliceerd, belicht Coppens’ leven en werk vanuit fotohistorisch perspectief, maar ook vanuit de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis en de semiotiek . Lees een recensie ...

Kitty de Leeuw, Rik Suermondt, Ellen Tops
Bezielde beelden. Het oeuvre van Martien Coppens (1908-1986) in een biografisch perspectief. ISBN 9789040085567
Uitgave van de Stichting Brabants Fotoarchief

Geen opmerkingen: