zaterdag 28 juli 2007

Labor Onmia Vincit een idealistische meubelfabriek 1910-1935


Titel: Labor Omnia Vincit : een idealistische meubelfabriek, 1910-1935 / Karin Gaillard ; [red. Karin Gaillard, Hadewych Martens ; eindred. Jan Brand]
Auteur: Karin Gaillard
Medewerker: Hadewych Martens; Jan Brand 1951-
Organisatie: Gemeentemuseum, Arnhem
Jaar: 1991
Uitgever: Arnhem : Gemeentemuseum ; Stichting Belangen Gemeentemuseum Arnhem
Annotatie: Omslagtitel: LOV : een idealistische meubelfabriek, 1910-1935Uitg. t.g.v. de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem, van 16 febr.t/m 21 apr. 1991
Omvang: 112 p. : ill. ; 27
The L.O.V. factory was established at Oosterbeek and founded in 1910 by Gerrit Pelt. Production was based on the idea that furniture should be well made, solid and affordable for the middle classes. "Eind 1933 of begin 1934 ontwikkelde Muntendam tenslotte de NORMA-serie, meubelen bestaande uit enkele genormaliseerde eenheden, waarmee verschillende combinaties opgebouwd konden worden." (K. Gaillard, L.O.V. een idealistische meubelfabriek, p. 81).L.O.V. Labor Omnia Vincit, Arbeid overwint alles.Een idealistische meubelfabriek , opgericht en geleid, door Gerrit Pelt in 1910 tot 1935. (Oosterbeek)Men diende een tweeledig doel:
het maken van meubelen met al wat daartoe in den ruimsten zin behoort en het drijven van handel daarin het stichten en exploiteren van woningen en instellingen en inrichtingen voor arbeiders. Pelt stelde verschillende sociale en culturele voorzieningen in voor zijn werknemers en fundeerde zijn bedrijf op het zogenaamde co-partnership, een stelsel van winstdeling en bedrijfsmedebezit.L.O.V. kende gunstige arbeidstijden, hoge lonen, medezeggenschap, een aantal vakantiedagen per jaar en bij ziekte een uitkering van het volledige loon. Er werden woningen voor de arbeiders gebouwd, een badinrichting en een bibliotheek.Door het maken van smaakvolle en degelijke voorwerpen zou de arbeider weer plezier in zijn werk krijgen wat vanzelf tot een gelukkiger leven zou leiden.Bovendien zou een kunstzinnig vormgegeven produkt een positieve uitwerking hebben op het geestelijk welzijn van de gebruikers.Een beschrijving van de stilistische ontwikeling in de L.O.V.-vormgeving tussen 1010-1935 is in feite een beschrijving van de ontwikkeling van de moderne, vooroorlogse meubelkunst van Nederland in het algemeen. Vrijwel alle richtingen hebben de L.O.V.-collectie een plaats gehad:Er zijn meubels gemaakt in een rationele aan 't Binnenhuis verwante stijl, ontwerpen die aansluiten op het "plastische" idioom van de Amsterdamse School en meubels die met hun veel strakkere "kubistische" vormen representatief zijn voor de zogenaamde Haagse School.Wel moet hierbij worden aangetekend dat de voornaamste exponenten van de Amsterdamse School zoals, Kramer en De Klerk in de lijst ontwerpers ontbreken, evenals een duidelijke avantgardistische richting als De Stijl.In de vijfentwintig jaar van haar bestaan zijn talloze architecten en meubelmakers bij L.O.V. betrokken geweest, enkelen in vast dienstverband, de meesten vrij als "freelancer".Eenwillekeurige opsomming van een aantal van deze kunstenaars zijn:C. Alons, J. Crouwel, P.H. Endt, H. Fels, P.E.L. Izeren, J.A. Muntendam, W. Penaat, F. Spanjaard en A.F. van der Wey. Citaat uit de L.O.V. brochure, 1910De salon! Wat daar een stemming is van stille deftigheid, van rust en van behaaglijkheid! Daar behoort niet te zijn in een salon het pronkige, alsof de bezoekers moeten zien hoe veel schatten men bezit,-in een salon moet heerschen wel deftigheid, maar rustige, zoodat het den bezoekers een hoog genot is er te zijn, wijl er rondom rust en behaaglijkheid zijn, die het voeren van gesprekken gemakkelijker maaken, ja, die een gunstigen invloed kunnen hebben op het gehalte der gesprekken." Bron:L.O.V. Karin Gaillard.

Geen opmerkingen: