maandag 2 juli 2007

Dordrecht Boekenmarkt 1 juli 2007Dordrecht is the oldest town of Holland. In 1220 it received city rights from the ruler of Holland. It was strategically build on a junction of rivers. Thanks to the trade through the rivers it became very thriving. For centuries all the coins of Holland were minted in Dordrecht.Long before that time the vicinity of the 'Wine Harbour' was the place were the first settlers lived. The oldest buildings that still exists dates back to the 13th and 14th century. The most important of them is the 'Big Church' (Onze Lieve Vrouwenkerk) which was never finished. The tower was intended to become twice its height and would have been the highest churchtower of it's time. But Dordrecht was running out of time and money when Amsterdam became the important center of trade in the 16th century, the start of the Golden Age of Holland.
Fotogeniek?
Vroeg 19de eeuwse fotografen legden voor het eerst de werkelijkheid vast. Het verhaal van de geschiedenis van de fotografie in Dordrecht loopt bijna parallel met de ontwikkeling van de fotografie. De oudste daguerrotypie die met zekerheid gedateerd kan worden, bevindt zich dan ook in de collectie van het Stadsarchief Dordrecht / DiEP. Met grote namen van Dordtse fotografen uit het verleden zoals Carlebur, De Koningh, Hameter en later Tollens slaat Dordrecht in de geschiedenis van de fotografie geen slecht figuur.

Werkelijkheid en trucage
Was fotografie aanvankelijk een elitaire aangelegenheid, meer en meer werd, zeker nadat de mogelijkheden tot reproduceren waren vergroot, fotografie een middel in handen van de gewone man. Er vindt een ontwikkeling plaats in de wijze van fotograferen, wijze van poseren en soort onderwerp. De daguerreotypieën, dubbelopnamen, ansichtkaarten en stereofoto’s laten zien dat men vaak grote creativiteit en vakmanschap aan de dag legde. Waar de natuur tekort schoot was men niet te beroerd de werkelijkheid hier en daar een handje te helpen

De fotograaf
Het beroep van fotograaf was aanvankelijk letterlijk gewichtig gezien de uitrusting die meegetorst moest worden. Als broodwinning was het oorspronkelijk echter onvoldoende, de meeste fotografen hielden er daarom ook een of meerdere nevenberoepen op na. Pas later werd fotografie een serieus bedrijf waarmee men in zijn levensonderhoud kon voorzien. De eerste advertenties met betrekking tot een fotograaf die neerstreek in Dordrecht dateren uit 1842. Niet zo heel lang na de bekendmaking van de uitvinding van de daguerrotypie in 1839.
De fotografen die zich in Dordrecht in deze tijd vestigden legden zich toe op de portretfotografie. Buitengewoon populair werden de cartes de visite, portretfoto’s op visitekaartformaat. Het uitwisselen van deze foto’s leidde tot een dusdanige verzamelwoede dat er gesproken werd over cartomanie.
Ook de topografische fotografie werd serieus beoefend, vooral stads- en riviergezichten en monumenten werden vastgelegd. Tekenend voor de tijdgeest is dat Hameter de opdracht kreeg om de grote infrastructurele werken van die tijd in beeld te brengen.
In de ontwikkeling van de landschaps- en architectuurfotografie speelde de opkomst van het toerisme een rol. Door de prentbriefkaart, mogelijk door nieuwe methoden van mechanische reproductie, kregen de foto’s een nog bredere verspreiding.

Historische Atlas
Net als nu was er in de negentiende eeuw sprake van een herwaardering voor de vaderlandse geschiedenis. Uit interesse voor de stadsgeschiedenis groeide de aandacht voor de historische omgeving. Deze belangstelling leidde tot het ontstaan van gemeentelijke en particuliere verzamelingen, zoals van de familie Vriesendorp waarvan het Stadsarchief / DiEP de daguerreotypieën toont.

Geen opmerkingen: