dinsdag 9 februari 2016

Portraits the Moluccan Indonesia Henrij Beingsick (Semarang 1849 – Amboina 1889) Photography


The Dutch East Indies in photographs, 1860-1940

Railroad to Lambarge at PendetiThe years around 1900 marked the heyday of Dutch colonial rule in the Dutch East Indies (now Indonesia). Territories outside Java were brought under Dutch rule and the economy was thoroughly modernized. Thought was also given to the future of the indigenous population and its impact on the relations between the Dutch and the native people.

The collection consists of some 3000 photographs from the period between 1860 and 1940. Most of them were taken by professional photographers who took pictures of landscapes and street life, in addition to photographing houses and factories and taking portrait and group photos. Some of them even took to the road to record all the facets of the Dutch East Indies.

The KITLV (the acronym for Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) is a leading centre for the study of the cultural and social sciences of Indonesia, Surinam, the Netherlands Antilles and Aruba.


De fotograaf Henrij Beingsick (Semarang 1849 – Amboina 1889)

Het Bataviaasch handelsblad van 02-06-1874 berichtte dat De Rederijkerskamer Adeka een voorstelling had gegeven om geld in te zamelen ten behoeve van slachtoffers van de recente oorlog in Atjeh. Ook was er een acrobatisch optreden van de in Banda tijdelijk verblijfhoudenden fotograaf Henrij Beingsick.  Het Rijksmuseum voor Volkenkunde heeft elf door hem vervaardigde portret foto’s.  Deze zijn te zien via de website ‘Het Geheugen van Nederland’ [http://www.geheugenvannederland.nl; zoek: “H. Beingsick”].

Populair-gezegd zijn het kleine sepia-kleurige kartonnen kaartjes, met een goud-kleurige rand en de text ‘H. Beingsick, Phot. MOLUKKEN”.  Deze foto’s werden waarschijnlijk in de periode 1870-1885 gemaakt. Twee voorbeelden zijn hier bijgevoegd.

Henrij’s werk wordt gerekend tot dat der pioniers van de fotografie in Nederlands-Indie.  Tien van deze studio-foto’s betreffen leden van de oorspronkelijke bevolking, waarschijnlijk van het eiland Ceram.  Ook is er een elfde foto, namelijk van een oudere, zilver-harige westerling met snor en lange baard, gekleed in keurig grijs pak met zijden vest.  Er zijn veel afdrukken van deze foto’s gemaakt, maar daarop is meestal de naam van de maker, ‘H. Beingsick’ niet aangegeven.

Afdrukken van deze 10 foto’s en van een reeks andere foto’s die zo sterk op deze lijken dat ze vrijwel zeker ook door Henrij Beingsick werden gemaakt, zijn in een aantal verzamelingen terecht gekomen en scans van deze afdrukken zijn op websites van musea en veilingen te zien. Veel van die afdrukken hebben op de achterzijde de naam ‘Woodbury & Page’ staan.  De houders van deze verzamelingen weten in het algemeen niet wie deze foto’s heeft gemaakt.

Wij weten nu – en zijn waarschijnlijk de eersten – dat Henrij Beingsick de fotograaf was.  Voor meer informatie over Henrij en zijn gezin of voor het plaatsen van Uw informatie-bijdragen, zie de forumdiscussie op de website van de Indische Genealogische Vereniging (IGV; http://www.igv.nl/igv-forum/forum-direct/informatie/86-familie-beingsick?limitstart=0&start=88).

Henrij (Harrij) overleed, 39 jaar oud, te Amboina op 24-04-1889.  Zijn vrouw Sarah Theodora Walsen overleed nog geen vier maanden later, 37 jaar oud, te Menado.  Hun vijf kinderen, varierend in leeftijd van 13 tot 6 jaar oud waren wees geworden.  Het leven werd voor de tweede generatie Beingsick niet gemakkelijk.

Wij willen proberen een overzicht te maken van het werk van deze stam-vader van de Indische familie Beingsick. Gezien de kwaliteit van de foto’s, zou dat wel-verdiend zijn!

Wie van U heeft foto’s liggen zoals die van de bijgevoegde voorbeelden, met of zonder Henrij’s naam?
Rudi Kuiper     rudi@netnam.org.vn
Geen opmerkingen: