woensdag 25 september 2013

Addtional Data Het Extragegeven Incredibly Small Photobooks Kessels Kooiker Lambertus Lambregts Photography


LAMBREGTS, LAMBERTUS, Het extragegeven.
(Amst., De Harmonie, z.j.); 15,5x11 cm. Pb., met flappen. Fotoboekje, met 20x dezelfde zwart-wit foto, met verschillend commentaar/bijschrift, een 'extragegeven', dat de foto steeds in een ander perspectief plaatst. Omslag en typografie Lambertus Lambregts.

Same black and white photo, with different comments / caption, 'additional data', the picture always puts in a different perspective.


Uit mijn academietijd heb ik nog een klein boekje gevonden. Het heet 'Het Extragegeven' , van Lambertus Lambregts. In het woord vooraf schrijft hij o.a.:
Wanneer wij een foto bekijken, zonder dat deze is voorzien van enig commentaar, zullen wij met die gegevens die de foto zelf te bieden heeft, proberen aan de foto de juiste inhoud te geven.

Wij zien twee mannen. Uit de bomen, de auto en straatstenen concluderen wij dat de beide mannen buiten zijn. Uit hun houding maken wij op, dat zij lopen. De pistoolholster, de leren jas, de broek en het boekje van de linkerman doet ons vermoeden dat hij een agent is.

Het in de hand houden van het boekje, en het feit dat beiden dicht bij elkaar lopen, laat ons gemakkelijk aannemen dat er enige relatie zou bestaan tussen de heren, waarschijnlijk die van agent/burger in overtreding.

Wanneer wij nu, naast de foto, een extra gegeven krijgen in de vorm van een commentaar, dan wordt het geven van een inhoud aan de foto daardoor vergemakkelijkt.

Het extragegeven dwingt ons aan de foto een bepaalde inhoud te geven.

Een aantal gelijke foto's zijn aangevuld met telkens verschillende extragegevens. We zien dertigmaal de inhoud van de foto veranderen, en in enkele gevallen zullen we misschien niet direct een inhoud aan de foto weten te geven.

For several years, Paul Kooiker and Erik Kessels have organized evenings for friends in which they share the strangest photo books in their collections. The books shown are rarely available in regular shops, but are picked up in thrift stores and from antiquaries. The group’s fascination for these pictorial non-fiction books comes from the need to find images that exist on the fringe of regular commercial photo books. It’s only in this area that it’s possible to find images with an uncontrived quality. This constant tension makes the books interesting. It’s also worth noting that these tomes all fall within certain categories: the medical, instructional, scientific, sex, humour or propaganda. Paul Kooiker and Erik Kessels have made a selection of their finest books from within this questionable new genre. Incredibly small photobooks is the second volume (after Terribly awesome photobooks) showing this amazing collection.


Police officer and Man


Police officer with Man


Police officer with Prisoner


Police officer with a Man with a Complaint


Poilice officer passing by a Man


Man passing by a Police officer

Geen opmerkingen: