zondag 9 september 2007

Wageningen Open Monumentendag 2007 Architecture


Van Nellefabriek Rotterdam (1925-1931)
Moderne Monumenten

Monumenten van de twintigste eeuw

De Open Monumentendag 2007 staat onder de titel Moderne Monumenten in het teken van de twintigste eeuw. In deze eeuw kreeg de Nederlandse architectuur weer een eigen gezicht. Aan de wieg van deze ontwikkeling stond de architect H.P. Berlage, doorgaans gezien als de vader van de moderne Nederlandse architectuur. Met zijn aandacht voor een heldere constructie en eerlijk materiaalgebruik maakte hij de weg vrij voor de golvende vormen in baksteen van de Amsterdamse School en voor de rechte lijnen en moderne bouwmaterialen als staal, beton en geprefabriceerde panelen van Het Nieuwe Bouwen of functionalisme. De Amsterdamse School nam een grote vlucht na de Eerste Wereldoorlog, toen mede door de Woningwet uit 1901 voor volkswoningbouw grote opdrachten werden gegeven en hele woonwijken in deze stijl werden opgetrokken. De aanhangers van Het Nieuwe Bouwen wilden licht, lucht en ruimte. De Van Nellefabriek in Rotterdam en Sanatorium Zonnestraal in Hilversum zijn beroemde voorbeelden.

De industriële uitstraling van het functionalisme riep ook weerstand op en daarom begonnen halverwege de jaren twintig enkele architecten weer aanknopingspunten te zoeken bij de architectuur uit het verleden. De stijl van deze traditionalisten, met voorop de Deftse hoogleraar M.J. Granpré Molière, wordt ook de Delftse School genoemd. Vertegenwoordigers van zowel de Delftse School als het functionalisme kregen na de Tweede Wereldoorlog veel bouwopdrachten. Naast het herstel van havens, industrie en infrastructuur verrezen in deze periode van wederopbouw massaal nieuwe woonwijken met gestandaardiseerde eengezinswoningen en flatgebouwen om volksvijand nummer één in de jaren vijftig, de woningnood, te bestrijden.

Anno 2007 neemt de waardering voor de monumenten uit de twintigste eeuw toe. De architectuur en stedenbouw uit de periode 1900 – 1965 worden nu gezien als een belangrijke en vernieuwende ontwikkeling in de Nederlandse architectuurgeschiedenis.


See for more litarature ...

Geen opmerkingen: